Allmänna villkor

1. Allmänt

Bungy STHLM är ett varumärke under Peak Experience Gravity Sports, org.nr. 800116-0616 som tillhandahåller bl.a. upplevelseprodukter till privatpersoner och företag. Genom att tillgodogöra dig informationen på Bungy STHLM:s hemsida och/eller beställa någon av våra upplevelseprodukter godkänner Du våra allmänna villkor.

2. Värdehandling

Bungy STHLM säljer värdebevis för upplevelser som innehåller en bokningskod. Bokningskoden utgör en värdehandling och följer med beställningbekräftelsen som skickas till angiven mejladress, samt i tillämpliga fall i det fysiska presentkortet. Ett fysiskt presentkort kan tilläggsbeställas av beställaren för att ges bort i gåva.

Eftersom bokningskoden/presentkortet är en opersonlig värdehandling, kan den överlåtas till någon annan. Vi har begränsad möjlighet att på förhand verifiera den rättmätiga ägaren till värdehandlingen. En värdehandling som redan använts är därmed förbrukad. Var därför rädd om bokningskoden så att den skyddas från obehörig användning.

Om Du förlorat din värdehandling är Du välkommen att kontakta Bungy STHLM. Vi kan hjälpa dig med att ta fram bokningskoden vid uppvisande av ett kvitto eller kontaktuppgifter till den person som överlåtit/gett bort värdehandlingen till dig. Verifiering av angivna kontaktuppgifter kommer då att ske för återställande av värdehandling.

3. Köpvillkor

För att köpa våra produkter måste man vara myndig eller inneha målsmans godkännande. För att ta del av någon av våra produkter behöver personer under 18 år uppvisa målsmans intyg på plats. Som kund hos oss omfattas Du av konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen. Vi följer minst de krav som är ställda på e-handlare av Trygg E-handel.

Köp av våra produkter sker online på vår hemsida. I samband med köpet kan även ett presentkort beställas. Vid all beställning skickas en beställningsbekräftelse samt en bokningskod till beställarens e-mailadress. Bokningskoden gäller som biljett. Bokningskoden skickas till beställaren omedelbart efter beställning. Den är också angiven i presentkortet i det fall ett presentkort är beställt. Bokningskoden är inte personlig och kan således överlåtas till andra.

4. Giltighetstid

Giltighetstiden för ett köp av våra produkter är 2 år och räknas från den dag som beställningen gjordes. I det fall giltighetstiden gått ut utan att presentkortet nyttjats, kan vi trots allt medge hoppning i mån av tid. Kontakta oss så ska vi försöka hjälpa Dig efter bästa förmåga.

5. Betalningsmetoder

Vi samarbetar med Verifone för hantering av betalningar på vår hemsida. Hos oss kan Du betala med kort genom VISA/Visa Electron/Mastercard/American Express. Du kan också betala genom swish, samt med Klarna Pay och Klarna finansiering.

6. Säkerhet vid betalning

Ingen känslig betalinformation hanteras eller skickas av handlaren. Betalningarna sker i en säker miljö på Verifones betalsida. Verifone ansvarar för att hantera information som erhålls genom tjänsten i enlighet med de krav som uppställs för certifiering enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) och övriga tillämpliga säkerhetsföreskrifter.

7. Personuppgifter

Som kund hos oss samlas dina personuppgifter i syfte att underlätta för och förbättra din köpupplevelse. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen. Genom att använda våra tjänster samtycker Du till att uppgifter samlas in. Dina personuppgifter säljs aldrig vidare eller förmedlas till tredje part. Om Du, trots allt, vill att vi raderar dina personuppgifter i vårt register, kan Du meddela oss detta via e-post info@bungysthlm.se för borttagning.

8. Ångerrätt och återbetalning

Enligt lagen om distansavtal har Du som som konsument 14 dagars ångerrätt på varor och tjänster som Du köper online. För att kunna frånträda Ditt köp måste Du meddela oss inom 14 dagar från det att Du mottagit en beställningsbekräftelse. Våra kontaktuppgifter finns angivna på vår hemsida. Återbetalning sker i normala fall utan dröjsmål men inom 30 dagar från att ångerrätten nyttjats av beställaren. Eventuellt köp av ett fysiskt presentkort (värde 29 SEK) återbetalas ej då det anses som förbrukat.

9. bokningsvillkor

Då ballongflygning är ytterst väderberoende samt att väderprognoserna kan avvika väsentligt från en dag till annan, brukar bokning av kunder ske inte tidigare än 3 dagar innan flygdag. Avbokningsvillkoren är normalt 48 timmar före angiven samlingstid på den tilltänkta flygdagen, vilket sker 2 timmar innan flygning. I det fall Bungy STHLM kontaktar kunden mindre än 48 timmar innan samlingstid för tilltänkt flygdag, får kunden ett tidsfönster om 6 timmar från det att denne blivit tillfrågad, under vilken avbokning kan ske. Vid avbokning efter att 6 timmar förlupit från det att kunden blivit tillfrågad, anses värdehandlingen som förbrukad. Mot uppvisande av läkarintyg kan dock Bungy STHLM medge ombokning till ett annat datum. Om Du uteblir vid bokad flygning anses värdehandlingen vara förbrukad.

Det kan hända att en upplevelse måste ställas in med kort varsel till följd av anledningar utom vår kontroll, exempelvis p.g.a. dåligt väder eller tekniska problem. Ballongflygning är ytterst väderberoende och väderprognoser ger endast begränsad utsikt om det verkliga väderläget för den aktuella flygdagen. Vid inställd upplevelse till följd av oförutsedda händelser kommer Bungy STHLM att meddela dig så snart som möjligt. Bungy STHLM ersätter inte och ska inte hållas ansvarig för eventuella merkostnader som kan ha uppkommit som en följd av en avbokad upplevelse. Sådana merkostnader innefattar men är inte begränsade till rese- och boendekostnader.

Vid inställd upplevelse till följd av ovan omständigheter prioriteras avbokad kund för att i samråd och utan dröjsmål bokas om till första bästa tillfälle.

10. Passagerarens skyldigheter

Passagerarna uppmanas följa Bungy STHLMs ordningsregler samt befälhavarens instruktioner gällande ordning och säkerhet ombord. Passagerare uppmanas på förhand att bekanta sig med ballongens säkerhetsinstruktioner. Dessa skickas ut till varje passagerare innan flygningen.

Innan take-off ges kortfattad information om luftfartygets säkerhetsinstruktioner och räddningsutrustning ombord. Personalen står alltid till tjänst gällande frågor som rör säkerheten.

Medlemmar av ballongens besättning har rätt att förvägra tillträde av passagerare som kan utgöra fara eller förorsaka störningar för andra passagerare, för sig själva eller för ballongens säkerhet, är påverkade av alkohol eller andra rusmedel, uppträder störande eller hotfullt eller som inte uppfyller aktuella ålders-, ordnings- och övriga regler.

11. Force measure

Bungy STHLM är befriat från ansvar gentemot kund om vi förhindras att fullgöra våra åtaganden på grund av omständigheter som anses utgöra befrielsegrunder såsom eldsvåda, naturkatastrof, elavbrott, mobilisering eller militärinkallelser, krig eller liknande omständigheter. Befrielsegrund medför att Bungy STHLM är befriad att fullgöra sina åtaganden på avtalad tidpunkt och under sådan tid därefter som fullgörandet måste uppskjutas till följd av den inträffade befrielsen.

Bungy STHLM åtar sig att utan dröjsmål underrätta kunden om att sådan omständighet föreligger.

12. Personuppgifter och GDPR

Som kund hos Bungy STHLM insamlas personuppgifter enbart i syfte att möjliggöra bokning av upplevelsen och förenkla kommunikationen inför upplevelsen samt efter upplevelsen i det fall vi behöver nå dig för ett ärende kopplat till din beställning. Genom att använda Bungy STHLMs tjänster samtycker Du till att uppgifter samlas in. Alla uppgifter behandlas enligt den svenska PUL (personuppgiftslagen) samt den EU-gemensamma GDPR (General Data Protection Regulation). Bungy STHL kommer inte att vidareförmedla dina personuppgifter till annan part, såvida detta fordras enligt lag vid vid exempelvis brottsundersökningar eller dylikt. Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns lagrad om dig. På din begäran kan Bungy STHLM radera dina personuppgifter från det interna systemet.

13. Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller viss information, men ingen personinformation. Vi använder cookies vid behov för att din beställning kan genomföras så smidigt som möjligt. Om Du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan Du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar.

14. Ändringar

Bungy STHLM äger rätten att utan förvarning ändra villkoren stipulerade under Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft i samband med publicering av dem på vår hemsida. Genom att ta del av informationen på vår hemsida samt nyttja våra produkter och tjänster förutsätts Du ha accepterat eventuella ändringar i villkoren.