Allmänna Villkor


1. Allmänt

Bungy STHLM är ett varumärke under Peak Experience Gravity Sports, org.nr. 800116-0616 som
tillhandahåller bl.a. upplevelseprodukter till privatpersoner och företag. Genom att tillgodogöra dig
informationen på Bungy STHLM:s hemsida och/eller beställa någon av våra upplevelseprodukter
godkänner Du våra allmänna villkor.


2. Värdehandling

Bungy STHLM säljer värdebevis för upplevelser som innehåller en bokningskod. Bokningskoden
utgör en värdehandling och följer med beställningbekräftelsen som skickas till angiven mejladress,
samt i tillämpliga fall i det fysiska presentkortet. Ett fysiskt presentkort kan tilläggsbeställas av
beställaren för att ges bort i gåva.

Eftersom bokningskoden/presentkortet är en opersonlig värdehandling, kan den överlåtas till någon
annan. Vi har begränsad möjlighet att på förhand verifiera den rättmätiga ägaren till
värdehandlingen. En värdehandling som redan använts är därmed förbrukad. Var därför rädd om
bokningskoden så att den skyddas från obehörig användning.

Om Du förlorat din värdehandling är Du välkommen att kontakta Bungy STHLM. Vi kan hjälpa dig
med att ta fram bokningskoden vid uppvisande av ett kvitto eller kontaktuppgifter till den person
som överlåtit/gett bort värdehandlingen till dig. Verifiering av angivna kontaktuppgifter kommer då
att ske för återställande av värdehandling.


3. Köpvillkor

För att köpa våra produkter måste man vara myndig eller inneha målsmans godkännande. För att ta
del av någon av våra produkter behöver personer under 18 år uppvisa målsmans intyg på plats. Som
kund hos oss omfattas Du av konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen. Vi följer minst de krav
som är ställda på e-handlare av Trygg E-handel.

Köp av våra produkter sker online på vår hemsida. I samband med köpet kan även ett presentkort
beställas. Vid all beställning skickas en beställningsbekräftelse samt en bokningskod till beställarens
e-mailadress. Bokningskoden gäller som biljett. Bokningskoden skickas till beställaren omedelbart
efter beställning. Den är också angiven i presentkortet i det fall ett presentkort är beställt.
Bokningskoden är inte personlig och kan således överlåtas till andra.


4. Giltighetstid

Giltighetstiden för ett köp av våra produkter är 2 år och räknas från den dag som beställningen
gjordes. I det fall giltighetstiden gått ut utan att presentkortet nyttjats, kan vi trots allt medge
hoppning i mån av tid. Kontakta oss så ska vi försöka hjälpa Dig efter bästa förmåga.


5. Betalningsmetoder

Vi samarbetar med Verifone för hantering av betalningar på vår hemsida. Hos oss kan Du betala
med kort genom VISA/Visa Electron/Mastercard/American Express. Du kan också betala genom
swish, samt med Klarna Pay och Klarna finansiering.

6. Säkerhet vid betalning
Ingen känslig betalinformation hanteras eller skickas av handlaren. Betalningarna sker i en säker
miljö på Verifones betalsida. Verifone ansvarar för att hantera information som erhålls genom
tjänsten i enlighet med de krav som uppställs för certifiering enligt PCI DSS (Payment Card
Industry Data Security Standard) och övriga tillämpliga säkerhetsföreskrifter.


7. Personuppgifter

Som kund hos oss samlas dina personuppgifter i syfte att underlätta för och förbättra din

köpupplevelse. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen. Genom att använda våra

tjänster samtycker Du till att uppgifter samlas in. Dina personuppgifter säljs aldrig vidare eller

förmedlas till tredje part. Om Du, trots allt, vill att vi raderar dina personuppgifter i vårt register,

kan Du meddela oss detta via e-post
info@bungysthlm.se för borttagning.


8. Ångerrätt och återbetalning

Enligt lagen om distansavtal har Du som som konsument 14 dagars ångerrätt på varor och tjänster
som Du köper online. För att kunna frånträda Ditt köp måste Du meddela oss inom 14 dagar från
det att Du mottagit en beställningsbekräftelse. Våra kontaktuppgifter finns angivna på vår hemsida.
Återbetalning sker i normala fall utan dröjsmål men inom 30 dagar från att ångerrätten nyttjats av
beställaren. Eventuellt köp av ett fysiskt presentkort (värde 29 SEK) återbetalas ej då det anses som
förbrukat.


9. Bokningsvillkor

Då ballongflygning är ytterst väderberoende samt att väderprognoserna kan avvika väsentligt från
en dag till annan, brukar bokning av kunder ske inte tidigare än 3 dagar innan flygdag.
Avbokningsvillkoren är normalt 48 timmar före angiven samlingstid på den tilltänkta flygdagen,
vilket sker 2 timmar innan flygning. I det fall Bungy STHLM kontaktar kunden mindre än 48
timmar innan samlingstid för tilltänkt flygdag, får kunden ett tidsfönster om 6 timmar från det att
denne blivit tillfrågad, under vilken avbokning kan ske. Vid avbokning efter att 6 timmar förlupit
från det att kunden blivit tillfrågad, anses värdehandlingen som förbrukad. Mot uppvisande av
läkarintyg kan dock Bungy STHLM medge ombokning till ett annat datum. Om Du uteblir vid
bokad flygning anses värdehandlingen vara förbrukad.

Det kan hända att en upplevelse måste ställas in med kort varsel till följd av anledningar utom vår
kontroll, exempelvis p.g.a. dåligt väder eller tekniska problem. Ballongflygning är ytterst
väderberoende och väderprognoser ger endast begränsad utsikt om det verkliga väderläget för den
aktuella flygdagen. Vid inställd upplevelse till följd av oförutsedda händelser kommer Bungy
STHLM att meddela dig så snart som möjligt. Bungy STHLM ersätter inte och ska inte hållas
ansvarig för eventuella merkostnader som kan ha uppkommit som en följd av en avbokad
upplevelse. Sådana merkostnader innefattar men är inte begränsade till rese- och boendekostnader.

Vid inställd upplevelse till följd av ovan omständigheter prioriteras avbokad kund för att i samråd
och utan dröjsmål bokas om till första bästa tillfälle.